BejelentésA Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola hivatalos informatikai oldala
Jobb ma egy ötös, mint holnap egy hármas...

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.
Az általános műveltség fontos részének tekinthető napjainkban az informatikai ismeretek elsajátítása. Iskolánkban pedagógiai végzettségű szakemberek irányításával modern, korszerű multimédiás géppark használatával történik ezen a területen a diákok képességeinek fejlesztése. Igény szerint külön csoportban érettségire való felkészítést szervezünk.

Kitűzött célként szerepel, hogy a diákok a 12. év végére minél nagyobb számban megszerezzék az ECDL bizonyítványt.

 

Kommunikáció a hálózaton

A tanuló - legyen tájékozott a jelek és kódok világában; - képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani; - ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit; - ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!

Dokumentumkészítés

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot; - tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit; - tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat; - részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállí¬tására; - tudja dokumentumait esztétikus formára hozni; - tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinoni¬ma szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra; - tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni!

Táblázatkezelés

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot; - tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit; - legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni; - tudja táblázatait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni!

Könyvtárhasználat

A tanuló - legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására; - rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével!Ismerje a fontosabb könyvtári szolgáltatásokat,tudjon előjegyezni,keresni,kölcsönözni .

Ismerje meg az iskolai könyvtár szolgáltatásait,és a legfontosabb közkönyvtárakat.F.SZ.K,   O.SZ.K.

Prezentáció (bemutató) és grafika

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot; - tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit; - tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; - grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni; - képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni!

Képszerkesztés, animálás

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint képszerkesztő programot; - tudjon egyszerű mozgó ábrákat készíteni; - tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani!

Weblapkészítés

A tanuló - tudjon egyszerű weblap-szerkesztési feladatot elvégezni; - tudjon egyszerű, statikus weblapot készíteni, és azt az Internetre felhelyezni!

Adatbázis-kezelés

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; - tudjon egyszerű lekérdezéseket, jelentéseket tervezni; - tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni; - nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni; - a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni!
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!