BejelentésA Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola hivatalos informatikai oldala
Jobb ma egy ötös, mint holnap egy hármas...

MENÜ


Az általános műveltség fontos részének tekinthető napjainkban az informatikai ismeretek elsajátítása. Iskolánkban pedagógiai végzettségű szakemberek irányításával modern, korszerű multimédiás géppark használatával történik ezen a területen a diákok képességeinek fejlesztése. Igény szerint külön csoportban érettségire való felkészítést szervezünk.

Kitűzött célként szerepel, hogy a diákok a 12. év végére minél nagyobb számban megszerezzék az ECDL bizonyítványt.

 

Kommunikáció a hálózaton

A tanuló - legyen tájékozott a jelek és kódok világában; - képes legyen a korszerű eszközök használatával információt szerezni, feldolgozni, és tudását gyarapítani; - ismerje a túlzott informatikai eszközhasználat veszélyeit; - ismerje az informatika etikai és jogi vonatkozásait!

Dokumentumkészítés

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló szövegszerkesztő programot; - tudja használni a szövegszerkesztő program lehetőségeit; - tudjon önállóan készíteni egyszerű szöveges dokumentumokat; - részletes feladatleírás alapján legyen képes bármilyen szöveges dokumentum előállí¬tására; - tudja dokumentumait esztétikus formára hozni; - tudja kezelni a szövegszerkesztő nyelvi segédeszközeit (helyesírás ellenőrző, szinoni¬ma szótár), törekedjen a helyes és igényes fogalmazásra; - tudjon szöveges dokumentumaiba képeket, táblázatokat (más programok által készített objektumokat) beilleszteni!

Táblázatkezelés

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló táblázatkezelő programot; - tudja használni a táblázatkezelő program lehetőségeit; - legyen képes adatokat egyszerű táblázatokba rendezni, azokon elemi számításokat végezni; - tudja táblázatait diagramokkal kiegészíteni, a diagramokat esztétikusan megtervezni!

Könyvtárhasználat

A tanuló - legyen képes az információs társadalom kihívásainak fogadására; - rendelkezzen a könyvtárra alapozott önművelés képességével!Ismerje a fontosabb könyvtári szolgáltatásokat,tudjon előjegyezni,keresni,kölcsönözni .

Ismerje meg az iskolai könyvtár szolgáltatásait,és a legfontosabb közkönyvtárakat.F.SZ.K,   O.SZ.K.

Prezentáció (bemutató) és grafika

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint prezentációs programot; - tudja használni a rajzoló, valamint prezentációs program lehetőségeit; - tudjon egyszerű ábrákat rajzolni, azokkal műveleteket végezni; - grafikus ábráit, képeit legyen képes szöveges környezetbe esztétikusan elhelyezni; - képekből, szövegekből tudjon bemutatókat létrehozni!

Képszerkesztés, animálás

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló rajzoló, valamint képszerkesztő programot; - tudjon egyszerű mozgó ábrákat készíteni; - tudjon képekkel műveleteket végezni, minőségüket javítani!

Weblapkészítés

A tanuló - tudjon egyszerű weblap-szerkesztési feladatot elvégezni; - tudjon egyszerű, statikus weblapot készíteni, és azt az Internetre felhelyezni!

Adatbázis-kezelés

A tanuló - tudja kezelni a rendelkezésére álló adatbázis-kezelő programot; - tudjon egyszerű lekérdezéseket, jelentéseket tervezni; - tudjon egyszerű adatbeviteli sémát (űrlapot) tervezni és alkalmazni; - nagy adatbázisokból is tudjon lekérdezéssel információt nyerni; - a nyert adatokat tudja esztétikus, használható formába elrendezni!
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!