BejelentésA Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakközépiskola hivatalos informatikai oldala
Jobb ma egy ötös, mint holnap egy hármas...

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.

Imagine Logo programozás:

A teknőc "kezelése" történhet

  • jobb egérgombbal (a teknőcre)
  • parancsokkal (magyar, angol - hosszan, rövidítve)
  • "cetliken" lévő parancsokkal (parancslista - F9, gombok, gomblista - F10)
  • parancssorral (egyszerre több parancs)
  • megtanult paranccsal (eljárás)

Teknőc beállítása

poz! koordináták / haza / irány! szög tv! vastagság / tsz! szín / tlsz! szín tl / tf alak! fájl / alak! [definíció] / animáció! logérték elrejtteknőc / mutatteknőc

Mozgások (haladás, forgás)

e lépés / h lépés / j szög / b szög /

A teknőc mozgása:

előre a - a teknőc a munkaterületen előre mozog a pontnyit. (rövid változata: e a)
hátra a - a teknőc a munkaterületen hátra mozog a pontnyit. (rövid változata: h a)
haza - a teknőc az alapállapotának megfelelő pozícióra mozog úgy, hogy közben nem rajzol vonalat

irány! :a - a teknőc a megadott irányba fordul, mintha alapállapotban lenne, bármerre is nézett előtte.

Példa: irány! 180 - a teknőc a munkaterület alja felé fordul. >

A teknőc pozíciója azt jelenti,hogy hol van.a pozícióját az alulról(X) és oldalról(Y)mért pixel.(Pl.:355 200 ilyenkor a lap szélén van)Az alappozíciója a X=0 Y=0.

A teknőc alappozícióját a t1változtatásaiban/pozicióban be kell állítani, hogy aktuális legyen a pozíció


Több teknős

tekinév'parancs / figyelj [tekilista] / kér [tekilista] [parancslista]

Vegyes

pont / pontméret átmérő / kör átmérő / tölt / lenyomat véletlen / vsz fhatár

Hangok, zene

    hangsor lista
--------------------------------------------------------------------------------------------

Alapvető utasítások,segitségek

Előre-a teknőc a munkaterületen előre mozog a középpontból. (rövid változata: e)
Hátra-a teknőc a munkaterületen hátra mozog a középpontból. (rövid változata: h)
Jobbra- A teknőc jobbra fordul a középponttól.(rövid változata:j)
Balra- A teknőc balra fordul a középponttól.(rövid változata:b)
Haza- a teknőz a kiinduló ponthoz érkezik.
Figyelj- amikor több teknőcöt együtt akarsz használni ezt a parancsot kell beírni.(szögletes zárójelben kell lennie)
Ha- Ha az első bemenet igaz, akkor a ha lefuttatja az U-lista utasításait. Ha a bemenet hamis, akkor a ha-nak nincs hatása.
Tollat fel- A teknőc nem húz tovább vonalat.(rövid változata:tf)
Tollat le- A teknőc vonalat húz tovább (csak a tf után lehet használni)(rövid változata:tl)
Tollszín- A teknőc vonalszínének megváltoztatása. (rövid változata:tsz)(utána felkiálltó jelet kell tenni!)
Tollvastagság- A teknős vonalvastagságának változtatása.(rövid változata:tv)(az utasítás után felkiáltó jelet kell tenni)
Töröl képernyő- Képtörlés és kiindulási ponthoz érkezés.(rövid változata:törölkép)
Ismétlés- a parancsok többszöri ismétlése (ism 12) (a 12 után kell egy szögletes zárójel tennünk és a parancssor végén is. pl.: ism 12[e 50 j 90])
Tölt- Hatására minden aktív teknőc kitölti az őt körülvevő területet a kitöltőszínével vagy kitöltőmintájával, az aktuális kitöltési szabályt alkalmazva.
Irány!- Minden aktív teknőcöt úgy fordít, hogy a bemenetben megadott szög irányába mutasson. Az irányt fokokban kell megadni, északtól az óramutató járásával megegyező irányban növekvően. Például a setHeading 0 (irány 0) úgy állítja be az aktív teknőcöket, hogy északra nézzenek, a setHeading 90 (irány 90)keletre mutat, stb.
Egér pozíció-
Várj- a parancsok közti várakozási idő (várj 50)
Alak változtatás- alak váltásra jó például (alak! "|képsor\és innen választasz valamit|
Pontméret- ha egy alakzatban valamilyen nagyságú pontot szeretnénk tenni akkor be kell írni a parancsot aminek nincs rövidítése. (pontméret 6)
Láthatóság- a láthatóság parancs a teknőc látható, avagy láthatatlanságát állítja be. (látható! "igaz látható, vagy látható! "hamis láthatatlan
Gombnyomás- STOP:ha beírjuk hogy:stopmind. minden megáll
Stopmind-ha ezt a parancsot beírod a tenőc és minden futó eljárás megáll.

 ---------------------------------------------------------------------------------

síkidomok
1.négyzet készítése

eljárás négyzet :oldal :szín :csíkdb
tv! 1 tsz! :szín
ism :csíkdb [
ism 2 [e :oldal/:csíkdb j 90 e :oldal j 90 ]
e :oldal/:csíkdb ]
ism 5 [ h :oldal/:csíkdb ]
vége

-----------------------------------------------------------------------------------
2. háromszög készítése

A teknőc egy szabályos háromszöget rajzol. Ez egy paraméteres eljárás.

eljárás háromszög :a
ism 3 [e :a j 120]
vége

---------------------------------------------------------------------------------------
3. Kör készítáése

Ezzel az eljárással egy kört készíthetünk. A teknőc a körvonalon halad végig. Ez egy paraméteres eljárás.

eljárás karika :a
ism 360 [e :a j 1 ]

Az Imagine Logoban található egy kör utasítás is, amellyel a teknőc köré tudunk kört rajzolni.

pl. : kör 60 - egy hatvan pont átmérőjű kört rajzol a teknőc köré.

A két módszer közötti különbséget mutatják be az alábbi ábrák:

karika eljárás: kör utasítás:
karika.jpg kor.jpg
------------------------------------------------------------------------------------
4. Rét készítése
eljárás rét
tsz!"kék
virág
b 60
tf
ism 80 [e 3 várj 5]
tl
tsz!"lila
virág
tf
j 150
ism 150 [e 3 várj 5]
tl
tsz!"vörös
virág
j 90
tf
ism 80 [e 3 várj 5]
tl
tsz!"zöld
virág
tf
j 90
ism 150 [e 3 várj 5]
tl
tsz!"sárga
vége

----------------------------------------
Dobócsillag készítése

eljárás dobócsillag
ism 9 [j 50 e 60 b 120 e 15 b 60 e 15 j 90 e 3]
tf
e 20
tl
tsz! "szürke tölt
b 90
e 40
j 90
e 25
tsz! "fehér pontméret 60
tf
b 90
e 29
j 90
tl
tsz! "fekete
ism 360 [e 1 j 2]
vége

----------------------------------------------------
Mandala készítése
mandala.jpg
eljárás mandala
tv! 10 tsz! "kék
ism 36 [ism 360 [e 1 j 1]j 20]
tv! 5 tsz! "fehér
ism 36 [ism 360 [e 1 j 1]j 20]
tv! 2 tsz! "kék
ism 36 [ism 360 [e 1 j 1]j 20]
vége
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!